Výzkum abusu návykových látek, ohrožení kriminalitou a jejich souvislostí s hodnotami a volným časem

© 2024 Univerzita Palackého v Olomouci

Popis prováděného šetření

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na výzkum ohrožení návykovými látkami a kriminalitou, prožívání volného času a hodnotových orientací.
Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 35 minut. Vámi poskytnutá data jsou zcela anonymní a všechny poskytnuté údaje slouží výhradně pro statistické zpracování. Nikdy je nebudeme vyhodnocovat samostatně, ale vždy jako součást odpovědí od všech účastníků výzkumu. Nejedná se tedy o shromažďování osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR. Do žádné části dotazníku nebudete uvádět informaci, která by Vás identifikovala.

V případě vašich pochybností, neváhejte adresovat otázky, obavy či stížnosti spojené s výzkumem na kontaktní osobu realizátora výzkumu. Otázky o právech účastníka vůči této studii nebo obavy a stížnosti spojené s touto studií můžete psát realizátorovi výzkumu, který je vedoucím výzkumné skupiny. Veškeré podněty prosím adresujte na: ivana.olecka@upol.cz.


Za vyplnění dotazníku Vám velmi děkujeme a můžeme se Vám zaručit, že Vaše úsilí nepřijde nazmar. Data jsou v plně anonymizované verzi přístupná v režimu Open Access, což zaručuje trvalý, bezplatný a okamžitý přístup k výsledkům vědy a výzkumu. Data, která sbíráme mají primárně sloužit jako podpůrné informace k preventivní činnosti.

Dotazník je revizí a doplněním předchozí verze dotazníků
POSPÍŠIL, J., POSPÍŠILOVÁ, H., TROCHTOVÁ, L., ŠPATENKOVÁ, N., KOKOSIŃSKÁ, H. Dotazník pro výzkum hodnot, základních světonázorových otázek, volného času, ekonomické situace a zběhlosti v užívání informačních technologií 2018 (Univerzita Palackého v Olomouci)
POSPÍŠIL, J., POSPÍŠILOVÁ, H., TROCHTOVÁ, L., OLECKÁ, i., MACHÁČKOVÁ, P., MATULAYOVÁ, T., ŠPATENKOVÁ, N., RAJSKÝ, A., SÁDOVSKÁ, A., LIBERČANOVÁ, K., GUBRINCOVÁ, J., BIZOVÁ, N., GAJDOŠÍKOVÁ ZELEIOVÁ, J. Dotazník pro výzkum hodnot, základních světonázorových otázek, volného času, ekonomické situace a zběhlosti v užívání informačních technologií 2020 (Univerzita Palackého v Olomouci a Trnavská univerzita v Trnavě)
POSPÍŠIL, J., OLECKÁ, I., ZOGATA KUSZ, A., SEDLÁKOVÁ, R. Aktuální ekonomická a sociální situace domácností a hodnoty české populace v kontextu krize na Ukrajině 2022 (Univerzita Palackého v Olomouci),
OLECKÁ, I., POSPÍŠIL, J. Socializační aspekty abúzu alkoholu v České republice (Univerzita Palackého v Olomouci).
Revize se týkají zejména úpravy měřicích škál, případně zpřesnění znění jednotlivých otázek. Doplněním se rozumí přidání nové sady otázek.

Výsledky z předchozích analýz dat jsou široce dostupné například na ResearchGate jednotlivých autorů dotazníků.

Informace pro respondenty

Dotazník obsahuje otázek, ale pouze se týká všech respondentů. U otázek je vyžadována pouze jedna odpověď. Prosím věnujte zvýšenou pozornost zadávání Vašich aktivit ve volném čase. V nabídce činností je více než 350 položek. Jejich výběr můžete omezit filtrem (stačí zadat část slova, které hledáte). V případě, že nenajdete Vaši aktivitu v nabízeném seznamu, použijte prosím položku "jiná aktivita". V tomto případě budete požádáni o její popis na zvláštním řádku.

Období, v němž je možné vyplňovat dotazník

-

Aktuální sdělení

Vytisknout dotazník

Dotazník není možné v tuto chvíli vyplňovat.

Dotazník lze vyplňovat v režimu testování.

Kontaktní údaje realizátora výzkumu

Univerzita Palackého v Olomouci

Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc

PhDr. Ivana Olecká, Ph.D.

+420 585 637 003, ivana.olecka@upol.cz

Autoři aktuální verze dotazníku

PhDr. Ivana Olecká, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, ivana.olecka@upol.cz

doc. RNDr. Peter Ondra, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, peter.ondra@fnol.cz

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, jiri.pospisil@upol.cz

Autoři převzatých dílčích částí dřívějších verzí dotazníku bez podílu na aktuální konceptualizaci a realizaci výzkumu

Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Ing. Ludmila Trochtová, Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Gratulujeme!

Úspěšně jste dokončil/a dotazník. Za jeho vyplnění Vám velmi děkujeme. Vaše součinnost je nezbytná pro realizaci našeho výzkumného šetření. Data, která jste nám poskytl/a jsou plně anonymní a bude s nimi nakládáno pouze za účelem zpracování statistických výstupů. Jako poslední krok prosím odešlete data tlačítkem Odeslat dotazník. Odesláním zároveň vyjadřujete souhlas s poskytnutím dat pro účely výzkumu.

Identifikace výzkumníka

Údaj nezbytný pro určení zodpovědnosti za získaná data.

Otázka:

1. Kód výzkumníka (osobní číslo)

1.1. Prosím uveďte osobní číslo výzkumníka

Osobní číslo je kód, který Vám byl přidělen, nebo Vaše studijní číslo, pokud jste student/studentka. Informace slouží k rozlišení původců dat.

0 %

Užívání návykových látek

Otázka:

2. Uveďte, které látky jste již zkusil/a

2.1. alkohol

2.2. tabák

2.3. nikotinové přípravky určené ke kouření (elektronické cigarety - VAPO apod.)

2.4. nikotinové sáčky

2.5. marihuanu nebo konopné produkty obsahující THC

2.6. hašiš

2.7. CBD (kanabidiol, tzv. léčivý kanabinoid)

2.8. syntetické nebo polosyntetické kanabinoidy (HHC, HHCP, HHC-O, THCP, THCV atd.)

2.9. methamfetamin (Pervitin)

2.10. methylendioxymethamfetamin (Extáze)

2.11. katinony (mefedron, alpha-PVP, MDPV, MDMA atd.)

2.12. kokain nebo crack

2.13. heroin, braun (háčko)

2.14. kodein (užívání mimo lékařský předpis nebo v množství větším, než lékař předepsal)

2.15. morfin

2.16. fentanyl nebo jeho syntetické deriváty (Furanylfentanyl)

2.17. halucinogenní látky typu LSD

2.18. halucinogenní látky durmanu (atropin, skopolamin)

2.19. halucinogenní látky ayahuasky (dimetyltryptamin - DMT)

2.20. halucinogenní látky typu houbových toxinů (psilocin, psilocybin, muskarin, muscimol)

2.21. kratom (mitragynin)

2.22. anabolické stereoidy

2.23. afrodiziaka (Poppers)

2.24. organická rozpouštědla (toluen, aceton, benzín atd.)

2.25. energetické nápoje

2.26. léky na spaní ve větším množství, než předepsal lékař (hypnotika, látky typu Z-drugs – zolpidem…)

2.27. léky proti bolesti (např. Ibalgin, Brufen, Paracetamol, Nimesil, Tramal) ve větším množství, než předepsal lékař

2.28. léky snižující duševní napětí a úzkost (např. Lexaurin, Neurol) nebo léky proti depresi ve větším množství, než předepsal lékař

2.29. léky na povzbuzení organismu (Ritalin) ve větším množství, než předepsal lékař

2.30. jiné návykové látky

Otázka:

3. Jak často pijete alkohol?

Otázka:

4. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé ochutnal/a alkohol?

Otázka:

5. Kdo Vám dal poprvé ochutnat alkohol?

Otázka:

6. V jakém množství pijete alkohol? Pokud již nyní nepijete, kolik jste obvykle pili v minulosti?

Otázka:

7. Kde nejčastěji pijete (pil/a jste) alkohol?

Otázka:

8. Za jakým účelem nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) alkohol?

Otázka:

9. Vyhledal(a) jste někdy v souvislosti s vysokým užitím alkoholu lékařskou pomoc?

Otázka:

10. Jak často kouříte tabák?

Otázka:

11. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé zkusil/a tabák?

Otázka:

12. Kdo Vám dal poprvé ochutnat tabák?

Otázka:

13. Při jaké příležitosti nejčastěji kouříte (jste kouřil(a)) tabák ?

Otázka:

14. Za jakým účelem nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) tabák?

Otázka:

15. Kde nejčastěji kouříte elektronické cigarety?

Otázka:

16. Jak často kouříte elektronické cigarety?

Otázka:

17. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé zkusil/a e-cigaretu?

Otázka:

18. Kdo Vám dal poprvé ochutnat e-cigaretu?

Otázka:

19. Při jaké příležitosti nejčastěji kouříte (jste kouřil(a)) e-cigarety?

Otázka:

20. Za jakým účelem nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) e-cigarety?

Otázka:

21. Kde nejčastěji kouříte e-cigarety?

Otázka:

22. Jak často užíváte nikotinové sáčky?

Otázka:

23. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé ochutnal/a nikotinové sáčky?

Otázka:

24. Kdo Vám dal poprvé ochutnat nikotinové sáčky?

Otázka:

25. Při jaké příležitosti nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) nikotinové sáčky?

Otázka:

26. Za jakým účelem nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) nikotinové sáčky?

Otázka:

27. Kde nejčastěji užíváte nikotinové sáčky?

Otázka:

28. Jaký účinek mají na váš organismus nikotinové sáčky?

Otázka:

29. Vyhledal(a) jste někdy v souvislosti s vysokým užitím nikotinových sáčků lékařskou pomoc?

Otázka:

30. Jak často užíváte marihuanu nebo konopné produkty obsahující THC ?

Otázka:

31. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé ochutnal/a marihuanu nebo konopné produkty obsahující THC?

Otázka:

32. Kdo Vám dal poprvé ochutnat marihuanu nebo konopné produkty obsahující THC?

Otázka:

33. Při jaké příležitosti nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) marihuanu nebo konopné produkty obsahující THC ?

Otázka:

34. Za jakým účelem nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) marihuanu nebo konopné produkty obsahující THC?

Otázka:

35. Kde nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) marihuanu nebo konopné produkty obsahující THC?

Otázka:

36. Jaký účinek mají na váš organismus marihuana nebo konopné produkty obsahující THC?

Otázka:

37. Vyhledal(a) jste někdy v souvislosti s vysokým užitím marihuany lékařskou pomoc?

Otázka:

38. Jak často užíváte CBD (kanabidiol, tzv. léčivý kanabinoid)?

Otázka:

39. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé ochutnal/a CBD?

Otázka:

40. Kdo Vám dal poprvé ochutnat CBD?

Otázka:

41. Při jaké příležitosti nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) CBD (kanabidiol, tzv. léčivý kanabinoid)?

Otázka:

42. Za jakým účelem nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) CBD?

Otázka:

43. Kde nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) CBD?

Otázka:

44. Jaký účinek má na váš organismus CBD?

Otázka:

45. Vyhledal(a) jste někdy v souvislosti s vysokým užitím CBD lékařskou pomoc?

Otázka:

46. Jak často užíváte syntetické nebo polosyntetické kanabinoidy (HHC, HHCP, HHC-O, THCP, THCV atd.)?

Otázka:

47. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé ochutnal/a HHC?

Otázka:

48. Kdo Vám dal poprvé ochutnat HHC?

Otázka:

49. Při jaké příležitosti nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) syntetické nebo polosyntetické kanabinoidy (HHC, HHCP, HHC-O, THCP, THCV atd.)?

Otázka:

50. Za jakým účelem nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) syntetické nebo polosyntetické kanabinoidy (HHC, HHCP, HHC-O, THCP, THCV atd.)?

Otázka:

51. Kde nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) syntetické nebo polosyntetické kanabinoidy (HHC, HHCP, HHC-O, THCP, THCV atd.)?

Otázka:

52. Jaký účinek mají na váš organismus syntetické nebo polosyntetické kanabinoidy (HHC, HHCP, HHC-O, THCP, THCV atd.)?

Otázka:

53. Vyhledal(a) jste někdy v souvislosti s vysokým užitím polosyntetických kanabinoidů (HHC, HHCP, HHC-O, THCP, THCV atd.) lékařskou pomoc?

Otázka:

54. Jak často užíváte Pervitin?

Otázka:

55. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé ochutnal/a Pervitin?

Otázka:

56. Kdo Vám dal poprvé ochutnat Pervitin?

Otázka:

57. Při jaké příležitosti nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) Pervitin?

Otázka:

58. Kde nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) Pervitin?

Otázka:

59. Vyhledal(a) jste někdy v souvislosti s vysokým užitím Pervitinu lékařskou pomoc?

Otázka:

60. Za jakým účelem nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) Pervitin?

Otázka:

61. Jak často užíváte kokain nebo crack?

Otázka:

62. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé ochutnal/a kokain nebo crack?

Otázka:

63. Kdo Vám dal poprvé ochutnat kokain nebo crack?

Otázka:

64. Při jaké příležitosti nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) kokain nebo crack?

Otázka:

65. Kde nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) kokain nebo crack?

Otázka:

66. Za jakým účelem nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) kokain nebo crack?

Otázka:

67. Jak často užíváte herion, braun?

Otázka:

68. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé ochutnal/a heroin nebo braun?

Otázka:

69. Kdo Vám dal poprvé ochutnat heroin nebo braun?

Otázka:

70. Při jaké příležitosti nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) heroin, braun?

Otázka:

71. Kde nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) heroin nebo braun?

Otázka:

72. Jak často užíváte hašiš?

Otázka:

73. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé ochutnal/a hašiš?

Otázka:

74. Kdo Vám dal poprvé ochutnat hašiš?

Otázka:

75. Při jaké příležitosti nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) hašiš?

Otázka:

76. Kde nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) hašiš?

Otázka:

77. Jak často užíváte Extázi?

Otázka:

78. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé ochutnal/a Extázi?

Otázka:

79. Kdo Vám dal poprvé ochutnat Extázi?

Otázka:

80. Při jaké příležitosti nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) Extázi?

Otázka:

81. Kde nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) Extázi?

Otázka:

82. Jak často užíváte katinony (mefedron, alpha-PVP, MDPV, MDMA atd.)?

Otázka:

83. Při jaké příležitosti nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) katinony (mefedron, alpha-PVP, MDPV, MDMA atd.)?

Otázka:

84. Jak často užíváte kodein?

Otázka:

85. Při jaké příležitosti nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) kodein?

Otázka:

86. Jak často užíváte morfin?

Otázka:

87. Při jaké příležitosti nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) morfin?

Otázka:

88. Jak často užíváte fentanyl?

Otázka:

89. Při jaké příležitosti nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) fentanyl?

Otázka:

90. Jak často užíváte LSD?

Otázka:

91. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé ochutnal/a LSD?

Otázka:

92. Kdo Vám dal poprvé ochutnat LSD?

Otázka:

93. Při jaké příležitosti nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) LSD?

Otázka:

94. Kde nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) LSD?

Otázka:

95. Jak často užíváte (jste užíval(a)) halucinogenní látky durmanu (atropin, skopolamin)?

Otázka:

96. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé ochutnal/a durman?

Otázka:

97. Kdo Vám dal poprvé ochutnat durman?

Otázka:

98. Při jaké příležitosti nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) halucinogenní látky durmanu (atropin, skopolamin)?

Otázka:

99. Kde nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) halucinogenní látky durmanu?

Otázka:

100. Jak často užíváte (jste užíval(a)) halucinogenní látky ayahuasky?

Otázka:

101. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé ochutnal/a ayahuasky?

Otázka:

102. Kdo Vám dal poprvé ochutnat ayahuasky?

Otázka:

103. Kde nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) halucinogenní látky ayahuasky?

Otázka:

104. Při jaké příležitosti nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) halucinogenní látky ayahuasky?

Otázka:

105. Jak často užíváte (jste užíval(a)) halucinogenní látky typu houbových toxinů?

Otázka:

106. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé ochutnal/a houbové toxiny?

Otázka:

107. Kdo Vám dal poprvé ochutnat houbové toxiny?

Otázka:

108. Při jaké příležitosti nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) halucinogenní látky typu houbových toxinů?

Otázka:

109. Kde nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) halucinogenní látky typu houbových toxinů?

Otázka:

110. Jak často užíváte organická rozpouštědla?

Otázka:

111. Jak často užíváte kratom?

Otázka:

112. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé ochutnal/a kratom?

Otázka:

113. Kdo Vám dal poprvé ochutnat kratom

Otázka:

114. Při jaké příležitosti nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) kratom?

Otázka:

115. Kde nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) kratom?

Otázka:

116. Za jakým účelem nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) kratom?

Otázka:

117. Jaký účinek má na váš organismus kratom?

Otázka:

118. Vyhledal(a) jste někdy v souvislosti s vysokým užitím kratomu lékařskou pomoc?

Otázka:

119. Jak často užíváte energetické nápoje?

Otázka:

120. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé ochutnal/a energetické nápoje?

Otázka:

121. Kdo Vám dal poprvé ochutnat energetické nápoje?

Otázka:

122. V jakém množství užíváte (jste užíval(a)) energetické nápoje?

Otázka:

123. Při jaké příležitosti nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) energetické nápoje?

Otázka:

124. Kde nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) energetické nápoje?

Otázka:

125. Za jakým účelem nejčastěji užíváte (jste užíval(a)) energetické nápoje?

Otázka:

126. Jaký účinek mají na váš organismus energetické nápoje?

Otázka:

127. Vyhledal(a) jste někdy v souvislosti s vysokým užitím energetických nápojů lékařskou pomoc?

Otázka:

128. Jak často užíváte léky na spaní ve větším množství, než předepsal lékař?

Otázka:

129. Jak často užíváte léky proti bolesti ve větším množství, než předepsal lékař?

Otázka:

130. Jak často užíváte léky snižující duševní napětí a úzkost nebo léky proti depresi ve větším množství, než předepsal lékař?

Otázka:

131. Jak často užíváte léky na povzbuzení organismu ve větším množství, než předepsal lékař?

Otázka:

132. Jak často užíváte anabolické stereoidy?

Otázka:

133. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé ochutnal/a stereoidy?

Otázka:

134. Kdo Vám dal poprvé ochutnat stereoidy?

Otázka:

135. Jak často užíváte afrodiziaka (Poppers)?

Otázka:

136. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé ochutnal/a afrodiziaka?

Otázka:

137. Kdo Vám dal poprvé ochutnat afrodiziaka?

Otázka:

138. Jak často užíváte jinou návykovou látku?

Otázka:

139. Jaký účinek má na váš organismus vámi uvedená látka?

11 %

Oběti trestných činů

Otázka:

140. Stal(a) jste se někdy obětí trestného činu nebo vážného přestupku (např. krádež, loupež, napadení, sexuální obtěžování, domácí násilí, vydírání, podvod, ublížení na zdraví apod.)?

Otázka:

141. O jaký čin se jednalo? (Pokud jich bylo více, vyberte ten, který je dle vás nejzávažnější)

Otázka:

142. O jak vážný delikt se z vašeho pohledu jednalo?

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Vaše hodnocení trestného činu, který Vás zasáhnul. Nebojte se zvolit jakoukoli preferenci, jestliže je pravdivá. Nikdo nebude posuzovat, jak hodnotíte. Zde jde o to, abyste si pravdivě odpověděli, jaké je Vaše skutečné přesvědčení a posouzení činu.

Otázka:

143. Nahlásil jste čin na Policii ČR?

Otázka:

144. Z jakého důvodu jste čin nenahlásil? (Můžete vybrat více odpovědí.)

Otázka:

145. Z jakého důvodu jste čin nahlásil? (Můžete vybrat více odpovědí.)

Otázka:

146. Na jakém místě došlo k činu, jehož jste se stal(a) obětí?

Otázka:

147. Jaká jste utrpěl poranění?

Otázka:

148. Jaká vám byla způsobena majetková škoda?

Otázka:

149. Měla tato událost pro Vás nějaké další následky? (Můžete vybrat více odpovědí.)

Otázka:

150. Znal(a) jste pachatele činu, jehož jste se stal(a) obětí?

Otázka:

151. Jaký vztah máte k pachateli činu, jehož jste se stal(a) obětí?

Otázka:

152. Jaký máte názor na užitečnost instituce specializované na pomoc obětem trestné činnosti?

Otázka:

153. Kde/u jakého subjektu byste hledal/a informace o možné pomoci obětem trestných činů? (Můžete vybrat více odpovědí.)

Otázka:

154. Co by dle vašeho názoru mohlo vést nejefektivněji ke snížení kriminality mladých lidí?

154.1. Přísnější disciplína ze strany rodičů/výchova v rodině k většímu respektu k zákonům/všestranná péče a výchova v rodině

154.2. Péče o smysluplné využívání volného času

154.3. Přísnější výchova ve škole/lepší vzdělání

154.4. Zvýšení trestů za kriminalitu

154.5. Zmírnění chudoby

154.6. Zvýšení míry zaměstnanosti

154.7. Důslednější policejní kontrola

154.8. Více policistů v ulicích

154.9. Snížení věku trestní odpovědnosti

154.10. Lepší vztahy mezi lidmi, ohleduplnost

154.11. Častější využívání veřejně prospěšných prací jako druhu trestu

154.12. Preventivní programy (přednášky, letáky, mediální kampaně, diskuze aj.)

154.13. Méně násilí v TV, kinech

154.14. Zvýšená kontrola dodržování věkových hranic u počítačových her, sociálních sítí a streamovacích služeb (VOD)

154.15. Zvýšená kontrola a omezení dostupnosti pornografie a webových stránek se sexuálním obsahem

154.16. Nedostupnost alkoholu a drog

154.17. Lepší zákony

154.18. Lepší činnost vlády

22 %

Preference hodnot

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k hodnotám nebo vlastnostem. Nebojte se zvolit i nízkou preferenci, jestliže je pravdivá. Nikdo nebude posuzovat, čemu dáváte přednost. Zde jde o to, abyste si pravdivě odpověděli, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, co je pro Vás důležité.

Otázka:

155. Jaký je Váš postoj k níže uvedeným hodnotám

155.1. Pohodlný život

155.2. Aktivní vzrušující život, zábava

155.3. Štěstí

155.4. Vnitřní harmonie

155.5. Potěšení, radost

155.6. Věčný život (život po smrti), spása

155.7. Sebeúcta

155.8. Moudrost

155.9. Přijetí ostatními, pocit sounáležitosti

155.10. Zdraví

155.11. Ekonomické zabezpečení

155.12. Rovné příležitosti, sociální rovnost

155.13. Bezpečnost rodiny

155.14. Svoboda

155.15. Zralá láska (ne pouze zamilovanost)

155.16. Národní bezpečnost

155.17. Společenské uznání

155.18. Kamarádství, přátelství

155.19. Krása v přírodě nebo umění

155.20. Úcta k rodičům a starším lidem

155.21. Solidarita s potřebnými

33 %

Preference vlastností

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k hodnotám nebo vlastnostem. Nebojte se zvolit i nízkou preferenci, jestliže je pravdivá. Nikdo nebude posuzovat, čemu dáváte přednost. Zde jde o to, abyste si pravdivě odpověděli, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, co je pro Vás důležité.

Otázka:

156. Jaký je Váš postoj k níže uvedeným vlastnostem. Uveďte, jak moc je pro Vás daná vlastnost důležitá.

156.1. Otevřený/á, vstřícný/á, ochotný/á pochopit odlišné stanovisko

156.2. Čistý/á (v morální smyslu)

156.3. Odpouštějící

156.4. Pomáhající, nápomocný/á

156.5. Taktní, zdvořilý/á

156.6. Empatický/á, chápající

156.7. Zodpovědný/á, svědomitý/á

156.8. Laskavý/á, milující

156.9. Poslušný/á, oddaný/á

156.10. Věřící, důvěřující

156.11. Schopný/á, kompetentní

156.12. Cílevědomý/á, ambiciózní

156.13. Asertivní, schopný/á prosadit svůj názor bez narušení práv druhých

156.14. Odvážný/á, statečný/á

156.15. Kreativní, tvořivý/á

156.16. Nezávislý/á, samostatný/á

156.17. Vzdělaný/á, intelektuální

156.18. Spolupracující

156.19. Disciplinovaný/á, sebeovládající se

156.20. Mající sociální moc, vlivný/á, autoritativní

44 %

Prožívání volného času - ostatní aktivity

Otázka:

157. Váš volný čas

Zadejte všechny Vaše volnočasové aktivity

Můžete zadat neomezené množství aktivit, řádky budou přibývat. K vybraným aktivitám prosím připojte informace, jak často se jim věnujete a kolik času jim obvykle věnujete. K zadání aktivity dojde tím, že vyberete všechny čtyři její části. Napište prosím VŠECHNY aktivity, kterými vyplňujete Váš volný čas v PRŮBĚHU CELÉHO ROKU. Nezapomeňte ani na aktivity sezónní (např. lyžování, turistika apod.). U sezónních aktivit uvádějte, jak často je děláte v jejich sezóně.

Vaše zadané volnočasové aktivity
157.1. Vyberte a přidejte volnočasovou aktivitu

157.2. Jak často se aktivitě věnujete?
157.3. Kolik času se aktivitě průměrně věnujete?
U aktivit vykonávaných vícekrát denně se jedná o délku jednoho časového úseku, po který se uceleně věnujete aktivitě.
157.4. Jak moc máte tuto aktivitu rádi?
157.5. Jak je pro Vás tato aktivita náročná, jakou pro Vás představuje výzvu?
157.6. Na jaké úrovni aktivitu zvládáte?
157.7. Jedná se o organizovanou aktivitu?
Vyberte z nabídky, zda je aktivita někým formálně organizována.

Otázka:

158. Zkuste prosím odhadnout, kolik máte běžně volného času ve všední den?

Otázka:

159. Zkuste prosím odhadnout, kolik máte běžně volného času ve dnech víkendu (sobota, neděle)?

Údaj se uvádí za jeden den víkendu. Tedy kolik volného času máte obvykle zvlášť v sobotu a kolik obvykle zvlášť v neděli. Ne za oba dny dohromady. Pokud se dny výrazně liší, uvádějte průměr za oba dny.

56 %

Zběhlost v užívání informačních a komunikačních technologií

Otázka:

160. Jste zvyklý/á používat pravidelně počítač?

Otázka:

161. Jste zvyklí pracovat alespoň s jedním nástrojem z kancelářského balíku (Word, Excel, PowerPoint nebo jejich alternativy)?

Otázka:

162. Jaký máte přístup k počítači?

Otázka:

163. Máte doma připojení k internetu?

Otázka:

164. Využíváte počítač k prohlížení internetu?

Otázka:

165. Máte a využíváte na počítači placený účet na něteré ze služeb nabízející filmy a seriály (např. Netflix, HBO MAX, Disney Plus, Stream apod.)?

Otázka:

166. Máte a využíváte na počítači účet (placený či zdarma) na něteré ze služeb umělé inteligence (např. generátory textu typu ChatGPT, obrázků typu AI DALL-E, překladače typu Deepl nebo Gooogle Translator, kontrolu gramatiky typu Grammarly apod.)?

Otázka:

167. Jaké služby umělé inteligence využíváte?

Otázka:

168. Používáte chytrý mobilní telefon?

Otázka:

169. Používáte tablet?

Otázka:

170. Používáte internetové bankovnictví?

Otázka:

171. Používáte pravidelně email?

Otázka:

172. Cítil/a byste se nepříjemně, kdybyste nemohl/a aktualizovat informace ze svých sociálních sítí a kontrolovat e-maily?

Otázka:

173. Používáte internet k vyhledávání informací, které slouží k Vašemu dalšímu osobnímu či profesnímu vzdělávání?

Otázka:

174. Máte a používáte účet na některé sociální síti (Facebook, X (Twitter), Instagram, WhatsApp, TikTok apod.)?

Otázka:

175. Jak často navštěvujete sociální sítě?

Otázka:

176. Kolik času (průměrně) věnujete pobytu na sociální síti při každé návštěvě?

67 %

Ekonomické zázemí rodiny

Otázka:

177. Máte přehled o svých měsíčních příjmech (výplata, příjmy z živnosti, důchod, sociální dávky atd.)

Otázka:

178. Máte přehled o měsíčních příjmech (výplata, příjmy z živnosti, důchod, sociální dávky atd.) ostatních členů domácnosti?

Otázka:

179. Tvoříte si ve Vaší domácnosti rozpočet a finanční plán na delší období do budoucna?

Otázka:

180. Dodržuje Vaše domácnost vytvořený rozpočet a finanční plán na delší období do budoucna?

Otázka:

181. Odkládáte si měsíčně nějakou částku pro případ mimořádného výdaje?

Otázka:

182. Čerpá Vaše rodina sociální dávky?

Otázka:

183. Je proti Vám (vaší domácnosti) vedeno exekuční řízení?

Otázka:

184. V případě nedostatku finančních prostředků

Vyberte pouze tu možnost, kterou byste zvolili jako první řešení.

Otázka:

185. Byl by pro Vás problém, kdyby se Vám nečekaně pokazil důležitý spotřebič (např. lednička, pračka)?

Otázka:

186. V případě, že si spoříte, uveďte prosím jak?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

187. Máte sjednáno životní pojištění?

Otázka:

188. Máte hypotéku? Do jaké míry zatěžuje rozpočet Vaší domácnosti?

Otázka:

189. Máte jinou půjčku? Jakou měrou zatěžuje rozpočet Vaší domácnosti?

Otázka:

190. Na co byste si byli ochotni vzít půjčku?

Můžete vybrat více odpovědí nebo nevybrat žádnou.

Otázka:

191. Jak často můžete jet na minimálně týdenní rodinnou dovolenou?

Otázka:

192. Do jaké míry ovlivní návštěva kina nebo divadla (cca 150 - 250 Kč na osobu) Váš rodinný rozpočet, pokud se jí zúčastní celá rodina (rodiče i děti) ?

Otázka:

193. Nová pračka stojí 10 000 Kč. Prodejce nabízí slevu 10 %. Kolik činí sleva?

Otázka:

194. Co znamená pojem disponibilní zůstatek?

Otázka:

195. Jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou?

Otázka:

196. Jaký je rozdíl mezi úrokem a úvěrem?

Otázka:

197. Co znamená inflace?

Otázka:

198. Kontokorent je

Otázka:

199. Kdy využíváte kontokorentu?

Otázka:

200. Co znamená zkratka RPSN?

Otázka:

201. Víte, kolik platíte měsíčně za vedení bankovního účtu?

Otázka:

202. Jak byste postupovali v případě ztráty karty?

Otázka:

203. Jak uchováváte PIN ke kartě?

Otázka:

204. Čtete pozorně smlouvy? Rozumíte všemu, než je podepíšete?

Prosíme zvažte pečlivě odpověď. Jestliže smlouvy nečtete nebo je zběžně přehlédnete, nebojte se takto odpovědět.

Otázka:

205. Platíte své účty včas?

Otázka:

206. Jak dlouho by Vaše domácnost dokázala pokrýt životní náklady při ztrátě poloviny příjmů?

Otázka:

207. Jak dlouho by Vaše domácnost dokázala pokrýt životní náklady při ztrátě všech příjmů?

Otázka:

208. Cítíte se být ohroženi ve finanční oblasti (např. nedostatek finančních prostředků, vysoká dluhová zátěž, exekuce, vymáhání dluhů, neschopnost zajistit péči dětem)?

Otázka:

209. Celkovou ekonomickou situaci Vaší domácnosti hodnotíte jako

78 %

Základní údaje o respondentovi / respondentce

Otázka:

210. Váš věk

Věk uvádějte jako celé číslo. Minimální věk respondenta je 15 let a maximální 120 let.

Otázka:

211. Pohlaví

Otázka:

212. Kraj, ve kterém žijete?

Otázka:

213. Jaká je velikost obce (počet obyvatel) kde bydlíte?

Otázka:

214. Jaká je dojezdová doba z vaší obce do většího města (nejméně okresního nebo nad 15 tis. obyvatel) Vámi běžně dostupným dopravním prostředkem?

Otázka:

215. V současné době jsem

Otázka:

216. Jaká je vaše rodinná situace?

Otázka:

217. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené / dosahované vzdělání

Otázka:

218. Jaké je zaměření Vaší práce nebo studia?