Komparativní analýza případů vražd-sebevražd a rozšířených sebevražd a rozšířených vražd, se zaměřením na rozdílnosti a analogie v autoptických nálezech pachatelů a obětí. DOTAZNÍK III: ROZŠÍŘENÁ VRAŽDA

© 2023 Univerzita Palackého v Olomouci

Instrukce k vyplnění

Formulář obsahuje celkem otázek. Do volných odpovědí je možné napsat omezený počet znaků. Doporučujeme dbát na jednotný styl zápisu volných odpovědí.

Období, v němž je možné formulář vyplňovat

-

Aktuální sdělení

Formulář lze vyplňovat nejlépe v aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge.

Vytisknout formulář

Formulář není možné v tuto chvíli vyplňovat.

Formulář lze vyplňovat v režimu testování.

Kontaktní údaje realizátora výzkumu

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Ústav soudního lékařství

Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

MUDr. Václav Svrchokryl

Vaclav.Svrchokryl@fnol.cz

Autoři formuláře

MUDr. Václav Svrchokryl, , Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Ivana Olecká, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Gratulujeme!

Úspěšně jste dokončil/a vyplnění formuláře.

Informace o pachateli

Otázka:

1. Věk pachatele

Otázka:

2. Pohlaví pachatele

Otázka:

3. Datum narození

Dodržujte formát DD.MM.RRRR, případně vepište „neuvedeno“

Otázka:

4. Datum činu

Dodržujte formát DD.MM.RRRR, př. 22.08.2023, případně vepište „neuvedeno“

Otázka:

5. Čas činu

Dodržujte formát HH:MM, př. 16:32, případně vepište „neuvedeno“

Otázka:

6. Charakter případu

Otázka:

7. Negativní ovlivnění alkoholem

Otázka:

8. Hladina alkoholu

Otázka:

9. Negativní ovlivnění toxikologicky významnými látkami

Otázka:

10. Typ látky

Otázka:

11. Hladina toxikologické látky

pokud je ovlivněn více látkami, specifikujte

Otázka:

12. Motivace pachatele k vraždě

Otázka:

13. Poznámka k motivaci k vraždě

Otázka:

14. Počet obětí

Otázka:

15. Vztah mezi pachatelem a obětí

(1. MÍSTO – PACHATEL, 2. MÍSTO – OBĚŤ)

Otázka:

16. Rodinný/osobní stav?

Otázka:

17. Nejvyšší dosažené vzdělání

Otázka:

18. Bytové podmínky

Otázka:

19. Zaměstnání

Otázka:

20. Prvotrestaný

Otázka:

21. Čistý měsíční příjem

Čistý měsíční příjem uvádějte jako celé číslo.

Otázka:

22. Poznámka

0 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Oběti zavražděné sebevrahem

Otázka:

23. Oběti

Oběti zavražděné sebevrahem

Můžete zadat více obětí, řádky budou přibývat.

Dosud nebyla vložena žádná položka
23.1. Pohlaví oběti

Doplňte další údaje k vybrané položce
23.2. Číslo pitvy oběti
23.3. Druh pitvy oběti
23.4. Příčina smrti oběti dle MKN
Vyberte kód příčiny
23.5. Datum narození
Dodržujte formát DD.MM.RRRR. Datum a čas uvádějte ve formátu 01.01.2023, případně vepište „neuvedeno“
23.6. Datum činu
Dodržujte formát DD.MM.RRRR, př. 01.01.2023, případně vepište „neuvedeno“
23.7. Čas činu
Dodržujte formát HH:MM.př. 22:30, případně vepište „neuvedeno“
23.8. Datum smrti
Dodržujte formát DD.MM.RRRRTHH:MM, př. 01.01.2023, případně vepište „neuvedeno“
23.9. Čas smrti
Dodržujte formát HH:MM.př. 22:30, případně vepište „neuvedeno“
23.10. Věk oběti
Vyberte věk. Maximální věk je 120 let.
23.11. Mechanismus vzniku (smrtícího) poranění u oběti
23.12. Mechanismus smrti detailně u oběti
23.13. Počet utrpěných relevantních poranění u oběti
Počet utrpěných relevantních poranění uvádějte jako celé číslo
23.14. Lokalizace utrpěných poranění u oběti
23.15. Zraňující nástroj/zbraň u oběti
23.16. Místo spáchání smrtícího poranění u oběti
23.17. Název města/vesnice spáchání smrtelného poranění u oběti
23.18. Místo smrti u oběti
23.19. Název města/vesnice spáchání smrtelného poranění u oběti
23.20. Negativní ovlivnění alkoholem u oběti
23.21. Hladina alkoholu u oběti
23.22. Negativní ovlivnění toxikologicky významnými látkami u oběti
23.23. Hladina toxikologicky významných látek u oběti
23.24. Mučivé útrapy u oběti
23.25. Přitomnost sebeobranných poranění
23.26. Odvratitelnost smrti pachatele
23.27. Relevantní základní onemocnění
23.28. Rodinný/osobní stav
23.29. Nejvyšší dosažené vzdělání
23.30. Bytové podmínky
23.31. Poznámka
50 %
Nezodpovězené povinné otázky: