Ukázka dotazníku - příklady typů otázek

© 2024 Research and Data Consulting, s.r.o.

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vám představit některé nejčastěji používané typy otázek, které je možné sbírat pomocí naší platformy. Jedná se o otázky otevřené, uzavřené, otázky s jednou možností odpovědí, nebo otázky s více možnostmi odpovědí, stejně tak jako otázky škálové a otázky podmiňující. Typy otázek lze přizpůsobit potřebám konkrétního dotazníku. Jednotlivé otázky lze pro přehlednost rozdělit do tematických bloků a určit, které položky musejí být vyplněny a které otázky jsou nepovinné. Dotazník lze vyplnit na jakémkoliv zařízení s připojením na internet včetně mobilního telefonu.

Dotazník si lze prohlédnout po kliknutí na modrou ikonu níže "Zahájit dotazník"


V úvodu každého dotazníku je umístěna titulní strana s údaji o realizátorovi výzkumu včetně instrukcí k vyplnění dotazníku, jako například tato:
POPIS PROVÁDĚNÉHO ŠETŘENÍ A INFORMACE K SOUHLASU RESPONDENTA


Rádi bychom vás požádali o vyplnění dotazníku zaměřeného na výzkum ZDE POPIS CÍLE VÝZKUMU.
Vyplněním a odevzdáním tohoto dotazníku dobrovolně souhlasíte s účastí na výzkumu a rozumíte výzkumnému záměru. Dříve, než budete dotazník vyplňovat, informujte o jeho vyplnění svého rodiče nebo zákonného zástupce a požádejte o souhlas. Prosíme Vás o pravdivé odpovědi, pomohou mimo jiné formulovat doporučení pro zkvalitnění politik.
Data, která nám poskytnete, jsou plně anonymní. Nejedná se tedy o shromažďování osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR. Do žádné části dotazníku nebudete uvádět informaci, která by Vás identifikovala. Získaná data nikdy nebudeme prezentovat samostatně, ale vždy jako součást odpovědí od všech účastníků výzkumu. O souhlas s jeho vyplněním prosím požádajte svého zákonného zástupce. V případě jakýchkoliv pochybností, neváhejte adresovat otázky, obavy či stížnosti spojené s výzkumem na kontaktní osobu realizátora výzkumu.

Otázky o právech účastníka vůči této studii nebo obavy a stížnosti spojené s touto studií můžete psát realizátorovi výzkumu, který je vedoucím výzkumné skupiny. Můžete napsat na adresu: ivana.olecka@rdco.cz.

Informace pro respondenty

Dotazník obsahuje celkem otázek, ale pouze se týká všech respondentů. U většiny otázek je vyžadována pouze jedna odpověď. Tam, kde je možno uvést více odpovědí, můžete zaškrtnout více políček.

Období, v němž je možné vyplňovat dotazník

-

Aktuální sdělení

Dotazníky lze vyplňovat nejlépe v aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge.

Vytisknout dotazník

Dotazník není možné v tuto chvíli vyplňovat.

Dotazník lze vyplňovat v režimu testování.

Kontaktní údaje realizátora výzkumu

Research and Data Consulting, s.r.o.

Horní lán 37, 779 00 Olomouc

PhDr. Ivana Olecká, Ph.D.

ivana.olecka@rdco.cz

Autoři dotazníku

PhDr. Ivana Olecká, Ph.D., Research and Data Consulting, s.r.o.

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., Research and Data Consulting, s.r.o.

Gratulujeme!

Úspěšně jste dokončil/a dotazník. Za jeho vyplnění Vám velmi děkujeme. Vaše součinnost je nezbytná pro realizaci našeho výzkumného šetření. Data, které jste nám poskytl/a jsou plně anonymní a bude s nimi nakládáno pouze za účelem zpracování statistických výstupů. Jako poslední krok prosím odešlete data tlačítkem Odeslat dotazník. Odesláním zároveň vyjadřujete souhlas s poskytnutím dat pro účely výzkumu a potvrzujete, že Váš zákonný zástupce je informován o tom, že jste dotazník vyplnili a s jeho odesláním souhlasí.

Věk osoby, která vyplňuje dotazník

Údaj o věku je nezbytný pro určení cílové skupiny dotazníku. Pokud jste starší než je 17 let, dotazník se Vás netýká.

Otázka:

1. Váš věk

Otázka:

2. Kód výzkumníka (osobní číslo)

2.1. Prosím uveďte kód výzkumníka (pokud máte), který Vám dotazník dal k vyplnění

Pokud jste žádný kód nedostali, otázku vynechte.

0 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Užívání návykových látek

Otázka:

3. Už jste někdy ochutnal/a alkohol?

Otázka:

4. O jaký typ alkoholu se jednalo?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

5. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé ochutnal/a alkohol?

Otázka:

6. Jak velké problémy se domníváte, že způsobuje pití alkoholu v následujících oblastech:

6.1. v oblasti ZDRAVÍ (pití alkoholu je velice škodlivé a vážně poškozuje zdraví)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

6.2. v oblasti RODINNÉHO ŽIVOTA (pití alkoholu vážně poškozuje vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

6.3. v oblasti SOCIÁLNÍ (pití alkoholu způsobuje ztrátu přátel, ztrátu práce, problémy ve škole a podobně)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

6.4. v oblasti EKONOMICKÉ (pití alkoholu způsobuje nedostatek peněz)(drinking alcohol causes lack of money)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

33 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Základní údaje o respondentovi / respondentce

Otázka:

7. Pohlaví

Otázka:

8. Jaká je ekonomická (finanční) situace Vaší domácnosti? (Má Vaše rodina dostatek peněz?)

Otázka:

9. Připište jakýkokoliv komentář

67 %
Nezodpovězené povinné otázky: