Komparativní analýza případů vražd-sebevražd a rozšířených sebevražd, se zaměřením na rozdílnosti a analogie v autoptických nálezech pachatelů a obětí

© 2023 Univerzita Palackého v Olomouci

Instrukce k vyplnění

Formulář obsahuje celkem otázek. Do volných odpovědí je možné napsat omezený počet znaků. Doporučujeme dbát na jednotný styl zápisu volných odpovědí.

Období, v němž je možné formulář vyplňovat

-

Aktuální sdělení

Formulář lze vyplňovat nejlépe v aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge.

Vytisknout formulář

Formulář není možné v tuto chvíli vyplňovat.

Formulář lze vyplňovat v režimu testování.

Kontaktní údaje realizátora výzkumu

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Ústav soudního lékařství

Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

MUDr. Václav Svrchokryl

Vaclav.Svrchokryl@fnol.cz

Autoři formuláře

MUDr. Václav Svrchokryl, , Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Ivana Olecká, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Gratulujeme!

Úspěšně jste dokončil/a vyplnění formuláře.

Informace o pitvě pachatele

Otázka:

1. Číslo pitvy pachatele

Otázka:

2. Druh pitvy pachatele

Otázka:

3. Věk pachatele

Otázka:

4. Pohlaví pachatele

Otázka:

5. Datum narození

Dodržujte formát DD.MM.RRRR

Otázka:

6. Charakter případu

Otázka:

7. Mechanismus vzniku (smrtícího) poranění u pachatele

Otázka:

8. Mechanismus smrti detailně u pachatele

Otázka:

9. Počet utrpěných relevantních poranění u pachatele

Počet utrpěných relevantních poranění uvádějte jako celé číslo.

Otázka:

10. Lokalizace utrpěných poranění u pachatele

Otázka:

11. Zraňující nástroj/zbraň u pachatele

Otázka:

12. Místo spáchání smrtícího poranění pachatele

Otázka:

13. Název města/vesnice spáchání smrtelného poraněpachatele

Otázka:

14. Místo smrti pachatele

Otázka:

15. Název města/vesnice místa smrti pachatele

Otázka:

16. Datum a čas činu

Dodržujte formát DD.MM.RRRRTHH:MM, př. 22.08.2023T16:32

Otázka:

17. Datum a čas smrti pachatele

Dodržujte formát DD.MM.RRRRTHH:MM, př. 22.08.2023T16:32

Otázka:

18. Příčina smrti pachatele

kódováno dle MKN klasifikace

Otázka:

19. Odvratitelnost smrti pachatele

Otázka:

20. Relevantní základní onemocnění

Dle klasifikace MKN

Otázka:

21. Negativní ovlivnění alkoholem

Otázka:

22. Hladina alkoholu

Otázka:

23. Negativní ovlivnění toxikologicky významnými látkami

Otázka:

24. Typ látky

Otázka:

25. Motivace pachatele k vraždě

Otázka:

26. Motivace pachatele k sebevraždě

Otázka:

27. Počet obětí

Otázka:

28. Vztah mezi pachatelem a obětí

(1. MÍSTO – PACHATEL, 2. MÍSTO – OBĚŤ)

Otázka:

29. Poznámka

0 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Oběti zavražděné sebevrahem

Otázka:

30. Oběti

Oběti zavražděné sebevrahem

Můžete zadat více obětí, řádky budou přibývat.

Dosud nebyla vložena žádná položka
30.1. Pohlaví oběti

Doplňte další údaje k vybrané položce
30.2. Číslo pitvy oběti
30.3. Druh pitvy oběti
30.4. Příčina smrti oběti dle MKN
Vyberte kód příčiny
30.5. Datum a čas činu
Dodržujte formát DD.MM.RRRRTHH:MM.Datum a čas uvádějte ve formátu 01.01.2023T22:30
30.6. Datum narození
Dodržujte formát DD.MM.RRRR. Datum a čas uvádějte ve formátu 01.01.2023
30.7. Datum a čas smrti
Dodržujte formát DD.MM.RRRRTHH:MM.Datum a čas uvádějte ve formátu 01.01.2023T22:30
30.8. Věk oběti
Vyberte věk. Maximální věk je 120 let.
30.9. Mechanismus vzniku (smrtícího) poranění u oběti
30.10. Mechanismus smrti detailně u oběti
30.11. Počet utrpěných relevantních poranění u oběti
Počet utrpěných relevantních poranění uvádějte jako celé číslo
30.12. Lokalizace utrpěných poranění u oběti
30.13. Zraňující nástroj/zbraň u oběti
30.14. Místo spáchání smrtícího poranění u oběti
30.15. Název města/vesnice spáchání smrtelného poranění u oběti
30.16. Místo smrti u oběti
30.17. Název města/vesnice spáchání smrtelného poranění u oběti
30.18. Negativní ovlivnění alkoholem u oběti
30.19. Negativní ovlivnění toxikologicky významnými látkami u oběti
30.20. Mučivé útrapy u oběti
30.21. Přitomnost sebeobranných poranění
30.22. Odvratitelnost smrti pachatele
30.23. Relevantní základní onemocnění
30.24. Poznámka
50 %
Nezodpovězené povinné otázky: