Komparativní analýza případů vražd-sebevražd a rozšířených sebevražd a rozšířených vražd, se zaměřením na rozdílnosti a analogie v autoptických nálezech pachatelů a obětí. DOTAZNÍK I: VRAŽDA/Y-SEBEVRAŽDA

© 2023 Univerzita Palackého v Olomouci

Instrukce k vyplnění

Formulář obsahuje celkem otázek. Do volných odpovědí je možné napsat omezený počet znaků. Doporučujeme dbát na jednotný styl zápisu volných odpovědí.

Období, v němž je možné formulář vyplňovat

-

Aktuální sdělení

Formulář lze vyplňovat nejlépe v aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge.

Vytisknout formulář

Formulář není možné v tuto chvíli vyplňovat.

Formulář lze vyplňovat v režimu testování.

Kontaktní údaje realizátora výzkumu

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Ústav soudního lékařství

Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

MUDr. Václav Svrchokryl

Vaclav.Svrchokryl@fnol.cz

Autoři formuláře

MUDr. Václav Svrchokryl, , Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Ivana Olecká, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Gratulujeme!

Úspěšně jste dokončil/a vyplnění formuláře.

Informace o pitvě pachatele

Otázka:

1. Číslo pitvy pachatele

Otázka:

2. Druh pitvy pachatele

Otázka:

3. Věk pachatele

Otázka:

4. Pohlaví pachatele

Otázka:

5. Datum narození

Dodržujte formát DD.MM.RRRR, případně vepište „neuvedeno“

Otázka:

6. Datum činu

Dodržujte formát DD.MM.RRRR, př. 22.08.2023, případně vepište „neuvedeno“

Otázka:

7. Čas činu

Dodržujte formát HH:MM, př. 16:32, případně vepište „neuvedeno“

Otázka:

8. Datum smrti pachatele

Dodržujte formát DD.MM.RRRR, př. 22.08.2023, případně vepište „neuvedeno“

Otázka:

9. Čas smrti pachatele

Dodržujte formát HH:MM, př. 16:32, případně vepište „neuvedeno“

Otázka:

10. Charakter případu

Otázka:

11. Mechanismus vzniku (smrtícího) poranění u pachatele

Otázka:

12. Mechanismus smrti detailně u pachatele

Otázka:

13. Počet utrpěných relevantních poranění u pachatele

Počet utrpěných relevantních poranění uvádějte jako celé číslo.

Otázka:

14. Lokalizace utrpěných poranění u pachatele

Otázka:

15. Zraňující nástroj/zbraň u pachatele

Otázka:

16. Místo spáchání smrtícího poranění pachatele

Otázka:

17. Název města/vesnice spáchání smrtelného poranění pachatele

Otázka:

18. Místo smrti pachatele

Otázka:

19. Název města/vesnice místa smrti pachatele

Otázka:

20. Příčina smrti pachatele

kódováno dle MKN klasifikace

Otázka:

21. Odvratitelnost smrti pachatele

Otázka:

22. Relevantní základní onemocnění

Dle klasifikace MKN

Otázka:

23. Negativní ovlivnění alkoholem

Otázka:

24. Hladina alkoholu

Otázka:

25. Negativní ovlivnění toxikologicky významnými látkami

Otázka:

26. Typ látky

Otázka:

27. Hladina toxikologické látky

pokud je ovlivněn více látkami, specifikujte

Otázka:

28. Motivace pachatele k vraždě

Otázka:

29. Poznámka k motivaci k vraždě

Otázka:

30. Motivace pachatele k sebevraždě

Otázka:

31. Poznámka k motivaci pachatele k sebevraždě

Otázka:

32. Počet obětí

Otázka:

33. Vztah mezi pachatelem a obětí

(1. MÍSTO – PACHATEL, 2. MÍSTO – OBĚŤ)

Otázka:

34. Rodinný/osobní stav?

Otázka:

35. Nejvyšší dosažené vzdělání

Otázka:

36. Bytové podmínky

Otázka:

37. Zaměstnání

Otázka:

38. Prvotrestaný

Otázka:

39. Čistý měsíční příjem

Čistý měsíční příjem uvádějte jako celé číslo.

Otázka:

40. Poznámka

0 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Oběti zavražděné sebevrahem

Otázka:

41. Oběti

Oběti zavražděné sebevrahem

Můžete zadat více obětí, řádky budou přibývat.

Dosud nebyla vložena žádná položka
41.1. Pohlaví oběti

Doplňte další údaje k vybrané položce
41.2. Číslo pitvy oběti
41.3. Druh pitvy oběti
41.4. Příčina smrti oběti dle MKN
Vyberte kód příčiny
41.5. Datum činu
Dodržujte formát DD.MM.RRRR, př. 01.01.2023, případně vepište „neuvedeno“
41.6. Čas činu
Dodržujte formát HH:MM.př. 22:30, případně vepište „neuvedeno“
41.7. Datum narození
Dodržujte formát DD.MM.RRRR. Datum a čas uvádějte ve formátu 01.01.2023, případně vepište „neuvedeno“
41.8. Datum smrti
Dodržujte formát DD.MM.RRRRTHH:MM, př. 01.01.2023, případně vepište „neuvedeno“
41.9. Čas smrti
Dodržujte formát HH:MM.př. 22:30, případně vepište „neuvedeno“
41.10. Věk oběti
Vyberte věk. Maximální věk je 120 let.
41.11. Mechanismus vzniku (smrtícího) poranění u oběti
41.12. Mechanismus smrti detailně u oběti
41.13. Počet utrpěných relevantních poranění u oběti
Počet utrpěných relevantních poranění uvádějte jako celé číslo
41.14. Lokalizace utrpěných poranění u oběti
41.15. Zraňující nástroj/zbraň u oběti
41.16. Místo spáchání smrtícího poranění u oběti
41.17. Název města/vesnice spáchání smrtelného poranění u oběti
41.18. Místo smrti u oběti
41.19. Název města/vesnice spáchání smrtelného poranění u oběti
41.20. Negativní ovlivnění alkoholem u oběti
41.21. Hladina alkoholu u oběti
41.22. Negativní ovlivnění toxikologicky významnými látkami u oběti
41.23. Hladina toxikologicky významných látek u oběti
41.24. Mučivé útrapy u oběti
41.25. Přitomnost sebeobranných poranění
41.26. Odvratitelnost smrti pachatele
41.27. Relevantní základní onemocnění
41.28. Rodinný/osobní stav
41.29. Nejvyšší dosažené vzdělání
41.30. Bytové podmínky
41.31. Poznámka
50 %
Nezodpovězené povinné otázky: