Komparativní analýza případů vražd-sebevražd a rozšířených sebevražd a rozšířených vražd, se zaměřením na rozdílnosti a analogie v autoptických nálezech pachatelů a obětí. DOTAZNÍK II: ROZŠÍŘENÁ SEBEVRAŽDA

© 2023 Univerzita Palackého v Olomouci

Instrukce k vyplnění

Formulář obsahuje celkem otázek. Do volných odpovědí je možné napsat omezený počet znaků. Doporučujeme dbát na jednotný styl zápisu volných odpovědí.

Období, v němž je možné formulář vyplňovat

-

Aktuální sdělení

Formulář lze vyplňovat nejlépe v aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge.

Vytisknout formulář

Formulář není možné v tuto chvíli vyplňovat.

Formulář lze vyplňovat v režimu testování.

Kontaktní údaje realizátora výzkumu

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Ústav soudního lékařství

Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

MUDr. Václav Svrchokryl

Vaclav.Svrchokryl@fnol.cz

Autoři formuláře

MUDr. Václav Svrchokryl, , Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Ivana Olecká, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Gratulujeme!

Úspěšně jste dokončil/a vyplnění formuláře.

Informace o pitvě iniciátora rozšířené sebevraždy

Otázka:

1. Číslo pitvy iniciátora rozšířené sebevraždy

Otázka:

2. Druh pitvy iniciátora rozšířené sebevraždy

Otázka:

3. Věk iniciátora rozšířené sebevraždy

Otázka:

4. Pohlaví iniciátora rozšířené sebevraždy

Otázka:

5. Datum narození

Dodržujte formát DD.MM.RRRR, případně vepište „neuvedeno“

Otázka:

6. Charakter případu

Otázka:

7. Mechanismus vzniku (smrtícího) poranění u iniciátora rozšířené sebevraždy

Otázka:

8. Mechanismus smrti detailně u iniciátora rozšířené sebevraždy

Otázka:

9. Počet utrpěných relevantních poranění u iniciátora rozšířené sebevraždy

Počet utrpěných relevantních poranění uvádějte jako celé číslo.

Otázka:

10. Lokalizace utrpěných poranění u iniciátora rozšířené sebevraždy

Otázka:

11. Zraňující nástroj/zbraň u iniciátora rozšířené sebevraždy

Otázka:

12. Místo spáchání smrtícího poranění iniciátora rozšířené sebevraždy

Otázka:

13. Název města/vesnice spáchání smrtelného poranění iniciátora rozšířené sebevraždy

Otázka:

14. Místo smrti iniciátora rozšířené sebevraždy

Otázka:

15. Název města/vesnice místa smrti iniciátora rozšířené sebevraždy

Otázka:

16. Datum činu

Dodržujte formát DD.MM.RRRR, př. 22.08.2023, případně vepište „neuvedeno“

Otázka:

17. Čas činu

Dodržujte formát HH:MM, př. 16:32, případně vepište „neuvedeno“

Otázka:

18. Datum smrti iniciátora rozšířené sebevraždy

Dodržujte formát DD.MM.RRRR, př. 22.08.2023, případně vepište „neuvedeno“

Otázka:

19. Čas smrti iniciátora rozšířené sebevraždy

Dodržujte formát HH:MM, př. 16:32, případně vepište „neuvedeno“

Otázka:

20. Příčina smrti iniciátora rozšířené sebevraždy

kódováno dle MKN klasifikace

Otázka:

21. Odvratitelnost smrti iniciátora rozšířené sebevraždy

Otázka:

22. Relevantní základní onemocnění

Dle klasifikace MKN

Otázka:

23. Negativní ovlivnění alkoholem

Otázka:

24. Hladina alkoholu

Otázka:

25. Negativní ovlivnění toxikologicky významnými látkami

Otázka:

26. Typ látky

Otázka:

27. Hladina toxikologické látky

pokud je ovlivněn více látkami, specifikujte

Otázka:

28. Motivace iniciátora rozšířené sebevraždy k sebevraždě

Otázka:

29. Poznámka k motivaci iniciátora rozšířené sebevraždy k sebevraždě

Otázka:

30. Počet spoluobětí

Otázka:

31. Vztah mezi iniciátorem rozšířené sebevraždy a obětí

(1. MÍSTO – iniciátor rozšířené sebevraždy, 2. MÍSTO – OBĚŤ)

Otázka:

32. Rodinný/osobní stav?

Otázka:

33. Nejvyšší dosažené vzdělání

Otázka:

34. Bytové podmínky

Otázka:

35. Zaměstnání

Otázka:

36. Trestná činnost v anamnéze

Otázka:

37. Čistý měsíční příjem

Čistý měsíční příjem uvádějte jako celé číslo.

Otázka:

38. Poznámka

0 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Další účastníci rozšířené sebevraždy

Otázka:

39. Spolusebevrazi

Další účastníci rozšířené sebevraždy

Můžete zadat více osob, řádky budou přibývat.

Dosud nebyla vložena žádná položka
39.1. Pohlaví

Doplňte další údaje k vybrané položce
39.2. Číslo pitvy
39.3. Druh pitvy
39.4. Příčina smrti dle MKN
Vyberte kód příčiny
39.5. Datum činu
Dodržujte formát DD.MM.RRRR, př. 01.01.2023, případně vepište „neuvedeno“
39.6. Čas činu
Dodržujte formát HH:MM.př. 22:30, případně vepište „neuvedeno“
39.7. Datum narození
Dodržujte formát DD.MM.RRRR. Datum a čas uvádějte ve formátu 01.01.2023, případně vepište „neuvedeno“
39.8. Datum smrti
Dodržujte formát DD.MM.RRRRTHH:MM, př. 01.01.2023, případně vepište „neuvedeno“
39.9. Čas smrti
Dodržujte formát HH:MM.př. 22:30, případně vepište „neuvedeno“
39.10. Věk
Vyberte věk. Maximální věk je 120 let.
39.11. Mechanismus vzniku (smrtícího) poranění
39.12. Mechanismus smrti detailně
39.13. Počet utrpěných relevantních poranění
Počet utrpěných relevantních poranění uvádějte jako celé číslo
39.14. Lokalizace utrpěných poranění
39.15. Zraňující nástroj/zbraň i
39.16. Místo spáchání smrtícího poranění
39.17. Název města/vesnice spáchání smrtelného poranění
39.18. Místo smrti
39.19. Název města/vesnice spáchání smrtelného poranění
39.20. Negativní ovlivnění alkoholem
39.21. Hladina alkoholu
39.22. Negativní ovlivnění toxikologicky významnými látkami
39.23. Motivace k sebevraždě
39.24. Poznámka k motivaci k sebevraždě
39.25. Odvratitelnost smrti iniciátora rozšířené sebevraždy
39.26. Relevantní základní onemocnění
39.27. Rodinný/osobní stav
39.28. Nejvyšší dosažené vzdělání
39.29. Bytové podmínky
39.30. Poznámka
50 %
Nezodpovězené povinné otázky: