Dotazník pro výzkum hodnot, volného času a hudebních aktivit

© 2019 Univerzita Palackého v Olomouci

Popis prováděného šetření

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na výzkum prožívání volného času, hodnot a hudebních aktivit. Úplně na závěr se Vás dovolíme zeptat na základní informace o Vaší osobě.
Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 25 minut. Vámi poskytnutá data jsou zcela anonymní. Nikdy je nebudeme vyhodnocovat samostatně, ale vždy jako součást odpovědí od všech účastníků výzkumu.
Za vyplnění dotazníku Vám velmi děkujeme a můžeme se Vám zaručit, že Vaše úsilí nepřijde nazmar. Bude sloužit k hlubší reflexi prožívání volného času a ke sledování jeho proměn.

Informace pro respondenty

Dotazník obsahuje 75 otázek. V naprosté většině otázek je vyžadována pouze jedna odpověď. Tam, kde je možno uvést více odpovědí, můžete zaškrtnout více políček. Prosím věnujte zvýšenou pozornost zadávání Vašich aktivit ve volném čase. V nabídce činností je více než 350 položek. Jejich výběr můžete omezit filtrem (stačí zadat část slova, které hledáte). V případě, že nenajdete Vaši aktivitu v nabízeném seznamu, použijte prosím položku "jiná aktivita". V tomto případě budete požádáni o její popis na zvláštním řádku.

Období, v němž je možné vyplňovat dotazník

-

Aktuální sdělení

Vytisknout dotazník

Dotazník není možné v tuto chvíli vyplňovat.

Dotazník lze vyplňovat v režimu testování.

Kontaktní údaje realizátora výzkumu

Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra křesťanské výchovy

Univerzitní 22, 771 47 Olomouc

Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.

+420 585 637 169, helena.pospisilova@upol.cz

Autoři dotazníku

Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, helena.pospisilova@upol.cz

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, jiri.pospisil@upol.cz

Gratulujeme!

Úspěšně jste dokončil/a dotazník. Za jeho vyplnění Vám velmi děkujeme. Vaše součinnost je nezbytná pro realizaci našeho výzkumného šetření. Data, které jste nám poskytl/a jsou plně anonymní a bude s nimi nakládáno pouze za účelem zpracování statistických výstupů. Jako poslední krok prosím odešlete data tlačítkem Odeslat dotazník. Odesláním zároveň vyjadřujete souhlas s poskytnutím dat pro účely výzkumu.

Identifikace výzkumníka

Údaj nezbytný pro určení zodpovědnosti za získaná data.

Otázka:

1. Kód výzkumníka (osobní číslo)

1.1. Prosím uveďte osobní číslo výzkumníka

Osobní číslo je kód, který Vám byl přidělen, nebo Vaše studijní číslo, pokud jste student/studentka. Informace slouží k rozlišení původců dat.

Otázka:

2. Země, ve které proběhl sběr dat

2.1. Vyberte zemi, v níž probíhalo šetření

0 %

Osobní a rodinné charakteristiky

Otázka:

3. Jaká je velikost obce (počet obyvatel) odkud pocházíte?

Otázka:

4. Kraj, ve kterém žijete?

Otázka:

5. Pohlaví

Otázka:

6. Věk respondenta

Věk uvádějte jako celé číslo. Minimální věk respondenta je 5 let a maximální 120 let.

Otázka:

7. V současné době jsem

Otázka:

8. Jaká je vaše rodinná situace

Otázka:

9. Jaké je nejvyšší dosažené / dosahované vzdělání Vašeho otce?

Otázka:

10. Jaké je nejvyšší dosažené / dosahované vzdělání Vaší matky?

Otázka:

11. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené / dosahované vzdělání

Otázka:

12. Jaké je zaměření Vaší práce nebo studia?

Otázka:

13. Jaká je Vaše situace v oblasti bydlení? Jak bydlíte?

25 %

Preference hodnot

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k hodnotám. Nebojte se zvolit i nízkou preferenci, jestliže je pravdivá. Nikdo nebude posuzovat, čemu dáváte přednost. Zde jde o to, abyste si pravdivě odpověděli, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, co je pro Vás důležité.

Otázka:

14. Jaký je Váš postoj k níže uvedeným hodnotám

14.1. Hodnota blaho národa

14.2. Hodnota citlivost

14.3. Hodnota autorita

14.4. Hodnota kamarádství, přátelství

14.5. Hodnota čestnost a pravdivost

14.6. Hodnota ctižádostivost

14.7. Hodnota zralá láska (ne pouze zamilovanost)

14.8. Hodnota dodržování závazků

14.9. Hodnota vlivnost

14.10. Hodnota vychovanost, dobré způsoby

14.11. Hodnota nesmiřitelnost s nedostatky (svými nebo/i druhých)

14.12. Hodnota sociální moc (vůdcovství, ovládání, ovlivňování)

14.13. Hodnota moudrost

14.14. Hodnota nezávislost

14.15. Hodnota inteligence

14.16. Hodnota péče o milované osoby

14.17. Hodnota odpovědnost

14.18. Hodnota zábava, užívání života, nestřídmost

14.19. Hodnota pocit osobní jistoty

14.20. Hodnota odvaha zastávat své názory

14.21. Hodnota odvaha, vyhledávání dobrodružství

14.22. Hodnota potěšení, život plný radosti

14.23. Hodnota optimismus

14.24. Hodnota zvídavost

14.25. Hodnota prospěšný život

14.26. Hodnota pevná vůle

14.27. Hodnota tvořivost

14.28. Hodnota rovnost příležitostí

14.29. Hodnota citová a duchovní intimnost

14.30. Hodnota ochrana životního prostředí

14.31. Hodnota sebeúcta

14.32. Hodnota přesnost, řád v činnosti

14.33. Hodnota sociální spravedlnost, rovnost

14.34. Hodnota společenské uznání

14.35. Hodnota racionálnost, schopnost logicky myslet

14.36. Hodnota pochopit odlišné stanovisko

14.37. Hodnota svět krásy - příroda, umění

14.38. Hodnota sebeovládání

14.39. Hodnota ochota

14.40. Hodnota svoboda

14.41. Hodnota trpělivost

14.42. Hodnota (mít, znát) smysl života

14.43. Hodnota štěstí

14.44. Hodnota úspěšnost v jednání

14.45. Hodnota úcta k tradicím

14.46. Hodnota věčný život (život po smrti)

14.47. Hodnota víra

14.48. Hodnota duchovnost

14.49. Hodnota vnitřní harmonie, soulad

14.50. Hodnota mír ve světě

14.51. Hodnota odpoutání od světských zájmů

14.52. Hodnota vzrušující život

14.53. Hodnota vysoké nároky, požadavky vůči životu

14.54. Hodnota pokora, podřízení se životním okolnostem, mírnost

14.55. Hodnota život v dostatku

14.56. Hodnota vzdělanost

14.57. Hodnota poslušnost

14.58. Hodnota morální čistota

14.59. Hodnota úcta k rodičům a starším lidem

14.60. Hodnota národní bezpečnost

14.61. Hodnota bezpečnost rodiny

14.62. Hodnota sociální pořádek

14.63. Hodnota nebýt někomu zavázán nebo dlužen

14.64. Hodnota pocit sounáležitost

14.65. Hodnota zdraví

14.66. Hodnota oddanost

50 %

Prožívání volného času

Otázka:

15. Zkuste prosím odhadnout, kolik máte běžně volného času ve všední den?

Otázka:

16. Zkuste prosím odhadnout, kolik máte běžně volného času ve dnech víkendu (sobota, neděle)?

Údaj se uvádí za jeden den víkendu. Tedy kolik volného času máte v obvykle zvlášť v sobotu a kolik obvykle zvlášť v neděli. Ne za oba dny dohromady. Pokud se dny výrazně liší, uvádějte průměr za oba dny.

Otázka:

17. Vaše HUDEBNÍ aktivity

Uveďte všechny Vaše HUDEBNÍ volnočasové aktivity

Můžete zadat více aktivit, řádky budou přibývat. K vybraným aktivitám prosím připojte informace jak často se jim věnujete a kolik času jim obvykle věnujete. K zadání aktivity dojde tím, že vyberete všechny tři její části. Napište prosím VŠECHNY HUDEBNÍ aktivity, kterými vyplňujete Váš volný čas v PRŮBĚHU CELÉHO ROKU. Nezapomeňte ani na aktivity sezónní (např. koncerty, festivaly apod.). U sezónních aktivit uvádějte, jak často je děláte v jejich sezóně.

17.1. Vaše hudební aktivity

17.2. Jak často se aktivitě věnujete?
17.3. Kolik času se aktivitě průměrně věnujete?
U aktivit vykonávaných vícekrát denně se jedná o délku jednoho časového úseku, po který se uceleně věnujete aktivitě.

Otázka:

18. Uveďte jaký styl hudby nebo hudební skupinu posloucháte

Otázka:

19. Hra na hudební nástroj

Vyberte všechny hudební nástroje, na které hrajete

Můžete zadat více nástrojů, řádky budou přibývat.

19.1. Hudební nástroje, na které hrajete

19.2. Zadáno

Otázka:

20. Váš volný čas kromě hudebních aktivit

Vyberte všechny Vaše volnočasové aktivity

Můžete zadat neomezené množství aktivit, řádky budou přibývat. K vybraným aktivitám prosím připojte informace jak často se jim věnujete a kolik času jim obvykle věnujete. K zadání aktivity dojde tím, že vyberete všechny čtyři její části. Napište prosím VŠECHNY aktivity, kterými vyplňujete Váš volný čas v PRŮBĚHU CELÉHO ROKU. Nezapomeňte ani na aktivity sezónní (např. lyžování, turistika apod.). U sezónních aktivit uvádějte, jak často je děláte v jejich sezóně.

20.1. Vaše volnočasové aktivity

20.2. Jak často se aktivitě věnujete?
20.3. Kolik času se aktivitě průměrně věnujete?
U aktivit vykonávaných vícekrát denně se jedná o délku jednoho časového úseku, po který se uceleně věnujete aktivitě.
75 %