Dotazník pro výzkum komunikace a jejích překážek ve virtuálním a reálném světě

© 2022 Univerzita Palackého v Olomouci

Popis prováděného šetření a informace k souhlasu respondenta

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na výzkum komunikace a jejích překážek ve virtuálním (hry, sociální sítě) a reálném prostředí.
Vyplněním a odevzdáním tohoto dotazníku dobrovolně souhlasíte s účastí na výzkumu a rozumíte výzkumnému záměru. Prosíme Vás o pravdivé odpovědi. Data, která nám poskytnete, jsou úplně anonymní. Nejedná se tedy o shromažďování osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR. Do žádné části dotazníku nebudete uvádět informaci, která by Vás identifikovala. Získaná data nikdy nebudeme vyhodnocovat samostatně, ale vždy jako součást odpovědí od všech účastníků výzkumu. V případě vašich pochybností, neváhejte adresovat otázky, obavy či stížnosti spojené s výzkumem na kontaktní osobu realizátora výzkumu.
Otázky o právech účastníka vůči této studii nebo obavy a stížnosti spojené s touto studií můžete psát realizátorovi výzkumu, který je vedoucím výzkumné skupiny: jiri.pospisil@upol.cz.

Informace pro respondenty

Dotazník obsahuje celkem otázek, ale pouze se týká všech respondentů. U většiny otázek je vyžadována pouze jedna odpověď. Tam, kde je možno uvést více odpovědí, můžete zaškrtnout více políček. Prosím věnujte zvýšenou pozornost zadávání Vašich aktivit ve volném čase. V nabídce činností je více než 350 položek. Jejich výběr můžete omezit filtrem (stačí zadat část slova, které hledáte). V případě, že nenajdete Vaši aktivitu v nabízeném seznamu, použijte prosím položku "jiná aktivita". V tomto případě budete požádáni o její popis na zvláštním řádku.

Období, v němž je možné vyplňovat dotazník

-

Aktuální sdělení

Vytisknout dotazník

Dotazník není možné v tuto chvíli vyplňovat.

Dotazník lze vyplňovat v režimu testování.

Kontaktní údaje realizátora výzkumu

Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra křesťanské sociální práce

Univerzitní 22, 771 47 Olomouc

Bc. Romana Carbolová / gestor PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

+420 739 249 028, jiri.pospisil@upol.cz

Autoři dotazníku

Bc. Romana Carbolová, Studentka, Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Ing. Ludmila Trochtová, Univerzita Palackého v Olomouci

Gratulujeme!

Úspěšně jste dokončil/a dotazník. Za jeho vyplnění Vám velmi děkujeme. Vaše součinnost je nezbytná pro realizaci našeho výzkumného šetření. Data, které jste nám poskytl/a jsou plně anonymní a bude s nimi nakládáno pouze za účelem zpracování statistických výstupů. Jako poslední krok prosím odešlete data tlačítkem Odeslat dotazník. Odesláním zároveň vyjadřujete souhlas s poskytnutím dat pro účely výzkumu.

Základní údaje o respondentovi / respondentce

Otázka:

1. Váš věk

Věk uvádějte jako celé číslo. Minimální věk respondenta je 12 let.

Otázka:

2. Pohlaví

Otázka:

3. Kraj, ve kterém žijete?

Otázka:

4. Jaká je velikost obce (počet obyvatel) kde bydlíte?

Otázka:

5. V současné době jsem

Otázka:

6. Vykonáváte při studiu nějaké zaměstnání?

Otázka:

7. Jaká je vaše rodinná situace?

Otázka:

8. Kolik členů má Vaše domácnost?

Otázka:

9. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené / dosahované vzdělání

Otázka:

10. Jaký typ/stupeň vysoké školy jste vystudoval/a nebo studujete?

Otázka:

11. Jaké je zaměření Vaší práce nebo studia?

Otázka:

12. Jaká je Vaše situace v oblasti bydlení? Jak bydlíte?

Otázka:

13. Jaká je Vaše sourozenecká konstelace (jaké máte sourozence)?

13.1. Jaké je Vaše postavení mezi sourozenci?

13.2. Jaké máte sourozence?

0 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Prožívání volného času

Otázka:

14. Váš volný čas

Zadejte všechny Vaše volnočasové aktivity, co běžně děláte ve volném čase

Můžete zadat neomezené množství aktivit, řádky budou přibývat. K vybraným aktivitám prosím připojte informace, jak často se jim věnujete a kolik času jim obvykle věnujete. K zadání aktivity dojde tím, že vyberete všechny čtyři její části. Napište prosím VŠECHNY aktivity, kterými vyplňujete Váš volný čas v PRŮBĚHU CELÉHO ROKU. Nezapomeňte ani na aktivity sezónní (např. lyžování, turistika apod.). U sezónních aktivit uvádějte, jak často je děláte v jejich sezóně.

Vaše zadané volnočasové aktivity
Dosud nebyla vložena žádná položka
14.1. Vyberte a přidejte volnočasovou aktivitu

Doplňte další údaje k vybrané položce
14.2. Jak často se aktivitě věnujete?
14.3. Kolik času se aktivitě průměrně věnujete?
U aktivit vykonávaných vícekrát denně se jedná o délku jednoho časového úseku, po který se uceleně věnujete aktivitě.
14.4. Jak moc máte tuto aktivitu rádi?
14.5. Jak je pro Vás tato aktivita náročná, jakou pro Vás představuje výzvu?
14.6. Na jaké úrovni aktivitu zvládáte?
14.7. Jedná se o organizovanou aktivitu?
Vyberte z nabídky, zda je aktivita někým formálně organizována.

Otázka:

15. Zkuste prosím odhadnout, kolik máte běžně volného času ve všední den?

Otázka:

16. Zkuste prosím odhadnout, kolik máte běžně volného času ve dnech víkendu (sobota, neděle)?

Údaj se uvádí za jeden den víkendu. Tedy kolik volného času máte v obvykle zvlášť v sobotu a kolik obvykle zvlášť v neděli. Ne za oba dny dohromady. Pokud se dny výrazně liší, uvádějte průměr za oba dny.

17 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Užívání informačních a komunikačních technologií

Otázka:

17. Jste zvyklý/á používat pravidelně počítač?

Otázka:

18. Jaký máte přístup k počítači?

Otázka:

19. Máte doma připojení k internetu?

Otázka:

20. Využíváte počítač k prohlížení internetu?

Otázka:

21. Používáte chytrý mobilní telefon?

Otázka:

22. Za jakým účelem internet využíváte?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

23. Dokážete si představit, že budete dobrovolně na určitou dobu (např. týden) bez mobilního telefonu?

Otázka:

24. Pociťujete nepříjemné pocity, když u sebe nemáte mobilní telefon?

Otázka:

25. Zhoršily se Vaše vztahy s blízkými lidmi kvůli nadměrnému používání telefonu (např. omezení přímé komunikace, spory, hádky, nedorozumění apod.)

Otázka:

26. Cítil/a byste se nepříjemně, kdybyste nemohl/a aktualizovat informace ze svých sociálních sítí a kontrolovat e-maily?

Otázka:

27. Používáte tablet?

33 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Hraní online her

Otázka:

28. Hrajete online hry?

Otázka:

29. Jaký žánr online her nejraději hrajete?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

30. Jaké online hry hrajete?

Zadejte všechny online hry, které hrajete

Můžete zadat neomezené množství her, řádky budou přibývat. K vybraným hrám prosím připojte informace, jak často se jim věnujete a kolik času jim obvykle věnujete. K zadání hry dojde tím, že vyberete všechny čtyři její části. Napište prosím VŠECHNY HRY, kterými vyplňujete Váš volný čas v PRŮBĚHU CELÉHO ROKU.

Vaše zadané hry
Dosud nebyla vložena žádná položka
30.1. Vyberte a přidejte hru

Doplňte další údaje k vybrané položce
30.2. Jak často se této hře věnujete ve školních/pracovních dnech?
30.3. Kolik času hře průměrně věnujete ve školních/pracovních dnech?
U her hraných vícekrát denně se jedná o délku jednoho časového úseku, po který se uceleně věnujete aktivitě.
30.4. Jak často se této hře věnujete o víkendech nebo v době pracovního/školního volna?
30.5. Kolik času se hře průměrně věnujete o víkendech nebo v době pracovního/školního volna?
U her hraných vícekrát denně se jedná o délku jednoho časového úseku, po který se uceleně věnujete aktivitě.
30.6. Jak moc máte tuto hru rádi?
30.7. Jak je pro Vás tato hra náročná, jakou pro Vás představuje výzvu?
30.8. Na jaké úrovni hru zvládáte?
30.9. Jedná se o organizovanou hru (dopředu dohodnuté skupinky, časy)?
30.10. Jaká je v této hře pro Vás komunikace se spoluhráči?

Otázka:

31. Proč hrajete online hry?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

32. Jestliže je pro Vás hraní náplní volného času

Otázka:

33. Hrajete hry ve kterých se komunikuje s ostatními hráči?

Otázka:

34. Proč nekomunikujete s ostatními hráči?

Otázka:

35. Prosím upřesněte důvody, proč nekomunikujete s ostatními hráči?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

36. Proč komunikujete s ostatními hráči?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

37. Dáváte přednost slovní (mluvené) nebo slovní (psané) komunikaci?

Otázka:

38. Jak často ve hře komunikujete verbálně (mluveným slovem)?

Otázka:

39. Jak často ve hře komunikujete pomocí textových zpráv?

Otázka:

40. Používáte ve hře specifická slova či zkratky?

Otázka:

41. Jaká specifická slova či zkratky používáte?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

42. Hrajete online hry se svými přáteli z reálného světa?

50 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Komunikace v reálném světě

Otázka:

43. Jak často během pracovních dní komunikujete v reálném světě s lidmi mimo vlastní rodinu?

Otázka:

44. Jak často během víkendů komunikujete v reálném světě s lidmi mimo vlastní rodinu?

Otázka:

45. Jak často navazujete nové přátelské vztahy v reálném světě?

Otázka:

46. Jak se cítíte při komunikaci s neznámými lidmi v reálném světě?

67 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Život a komunikace ve virtuálním světě

Otázka:

47. Kde trávíte čas se svými přáteli?

Otázka:

48. Pokud byste si mohl/a vybrat, kde byste chtěl/a trávit čas se svými přáteli?

Otázka:

49. Jak se cítíte při komunikaci s neznámými lidmi ve virtuálním světě?

Otázka:

50. Jak často navazujete nové přátelské vztahy ve virtuálním světě?

Otázka:

51. Jak se cítíte ve virtuálním světě?

Otázka:

52. Které vztahy jsou podle Vás kvalitnější?

Otázka:

53. Ve kterém prostředí (reálném, virtuálním) máte lepší vztahy

53.1. s rodiči

53.2. se sourozenci

53.3. s přáteli a kamarády

53.4. s partnerem/partnerkou

53.5. se spolužáky/kolegy

53.6. se spoluhráči ve hrách

Otázka:

54. Na kterých sociálních sítích máte účty a jak moc je používáte?

Zadejte všechny sociální sítě, na kterých máte účet

Můžete zadat neomezené množství sítí, řádky budou přibývat. K vybraným sítím prosím připojte informace, jak často se jim věnujete a kolik času jim obvykle věnujete. K zadání hry dojde tím, že vyberete všechny čtyři její části. Napište prosím VŠECHNY HRY, kterými vyplňujete Váš volný čas v PRŮBĚHU CELÉHO ROKU.

Vaše zadané sítě
Dosud nebyla vložena žádná položka
54.1. Vyberte a přidejte síť

Doplňte další údaje k vybrané položce
54.2. Jak často se pobytu na této síti věnujete ve školních/pracovních dnech?
54.3. Kolik času pobytu na této síti průměrně věnujete ve školních/pracovních dnech?
U sítí navštěvovaných vícekrát denně se jedná o délku jednoho časového úseku, po který se uceleně věnujete aktivitě.
54.4. Jak často se pobytu na této síti věnujete o víkendech nebo v době pracovního/školního volna?
54.5. Kolik času pobytu na této síti průměrně věnujete o víkendech nebo v době pracovního/školního volna?
U sítí navštěvovaných vícekrát denně se jedná o délku jednoho časového úseku, po který se uceleně věnujete aktivitě.
54.6. Jak moc máte tuto síť rádi?
54.7. Jak hodnotíte komunikaci s ostatními na této síti?
83 %
Nezodpovězené povinné otázky: