Dotazník pro výzkum dobrovolnictví u studentů a zaměstnanců vysokých škol

© 2018 Univerzita Palackého v Olomouci

Popis prováděného šetření a informace k souhlasu respondenta

Vážené kolegyně a kolegové,
v posledních měsících se neuvěřitelně zvedla vlna solidarity. Rádi bychom proto věděli více o zapojení studentů a zaměstnanců UP do dobrovolnictví. Zajímá nás Vaše motivace, i co Vám dobrovolnictví přináší. Chceme zjistit, zda studenti a zaměstnanci UP znají Dobrovolnické centrum univerzity a co od něho očekávají. A zda a jakou podporu by od univerzity uvítali.
Tento výzkum je již podruhé realizován Katedrou křesťanské sociální práce na Cyrilometodějské teologické fakultě.
Cílem výzkumu je získat informace o formálním dobrovolnictví.
Formálním dobrovolnictvím rozumíme neplacenou aktivitu či práci, kterou někdo vykonával dobrovolně ve prospěch jiných lidí nebo společnosti, či životního prostředí (mimo členů nejbližší rodiny a domácnosti) a tyto aktivity byly vykonávány v rámci nebo prostřednictvím organizací působících v neziskovém, veřejném i podnikatelském sektoru.
Data, která nám poskytnete, jsou úplně anonymní. Nejedná se tedy o shromažďování osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR. Do žádné části dotazníku nebudete uvádět informaci, která by Vás identifikovala. Získaná data nikdy nebudeme vyhodnocovat samostatně, ale vždy jako součást odpovědí od všech účastníků výzkumu. V případě vašich pochybností, neváhejte adresovat otázky, obavy či stížnosti spojené s výzkumem na kontaktní osobu realizátora výzkumu.
Otázky o právech účastníka vůči této studii nebo obavy a stížnosti spojené s touto studií můžete psát realizátorce výzkumu, která je vedoucí výzkumné skupiny: tatiana.matulayova@upol.cz.

Informace pro respondenty

Dotazník obsahuje celkem otázek, ale pouze se týká všech respondentů. U většiny otázek je vyžadována pouze jedna odpověď. Tam, kde je možno uvést více odpovědí, můžete zaškrtnout více políček.

Období, v němž je možné vyplňovat dotazník

-

Aktuální sdělení

Dotazníky lze vyplňovat nejlépe v aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge.

Vytisknout dotazník

Dotazník není možné v tuto chvíli vyplňovat.

Dotazník lze vyplňovat v režimu testování.

Kontaktní údaje realizátora výzkumu

Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra křesťanské sociální práce

Univerzitní 22, 771 47 Olomouc

Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.

+420 585 637 195, tatiana.matulayova@upol.cz

Autoři dotazníku

Doc. PeadDr. Tatiana Matulayová, PhD., Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Gratulujeme!

Úspěšně jste dokončil/a dotazník. Za jeho vyplnění Vám velmi děkujeme. Vaše součinnost je nezbytná pro realizaci našeho výzkumného šetření. Data, které jste nám poskytl/a jsou plně anonymní a bude s nimi nakládáno pouze za účelem zpracování statistických výstupů. Jako poslední krok prosím odešlete data tlačítkem Odeslat dotazník. Odesláním zároveň vyjadřujete souhlas s poskytnutím dat pro účely výzkumu.

Dobrovolnická činnost všeobecně

Otázka:

1. Vykonávali jste pro nějakou organizaci v posledních 12 měsících dobrovolnickou činnost?

Otázka:

2. Vykonávali jste v posledních 12 měsících neformální (tzn. formálně neorganizovanou a nezastřešenou) dobrovolnickou činnost?

0 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Dobrovolnická činnost v souvislosti s pandemií Covid-19

Pokud jste dobrovolnickou činnost nevykonávali přejděte, prosím, na další blok.

Otázka:

3. Souvisela Vaše formální dobrovolnická činnost s pandemií Covid-19?

Otázka:

4. V jaké oblasti jste dobrovolnickou činnost v souvislosti s pandemií Covid-19 vykonávali?

Můžete vybrat více odpovědí.

Jiná oblast - prosím uveďte:

Otázka:

5. O jakou činnost se jednalo?

Můžete vybrat více odpovědí.

Jiná činnost - prosím uveďte:

Otázka:

6. Kolik času jste strávili od března 2020 do dubna 2021 dobrovolnickou činností?

Otázka:

7. Jak často jste vykonávali tuto dobrovolnickou činnost?

Otázka:

8. Kde jste tuto činnost vykonávali?

Otázka:

9. Od koho jste se o dobrovolnické činnosti dozvěděli?

Otázka:

10. Souvisela Vaše neformální dobrovolnická činnost s pandemií Covid-19?

Otázka:

11. Jakou neformální dobrovolnickou činnost v souvislosti s pandemií Covid-19 jste vykonával/a?

Můžete vybrat více odpovědí.

11 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Dobrovolnická činnost, která nesouvisí s pandemií Covid-19

Pokud jste dobrovolnickou činnost nevykonávali přejděte, prosím, na další blok.

Otázka:

12. Vykonávali jste formální dobrovolnickou činnost, která nesouvisela s pandemií Covid-19?

Otázka:

13. V jaké oblasti jste dobrovolnickou činnost vykonávali?

Můžete vybrat více odpovědí.

Jiná oblast - prosím uveďte:

Otázka:

14. Jak často jste vykonávali tuto dobrovolnickou činnost?

Otázka:

15. Jak dlouho již vykonáváte jakoukoli formální dobrovolnickou činnost?

Otázka:

16. Jakým způsobem jste se dozvěděli o možnosti vykonávat tyto aktivity?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

17. Dobrovolnickou činnost vykonáváte

Otázka:

18. Vykonáváte dobrovolnickou činnost v Olomouci

Otázka:

19. Vykonávali jste neformální dobrovolnickou činnost, která nesouvisela s pandemií Covid-19?

Otázka:

20. Jakou neformální dobrovolnickou činnost nesouvisející s pandemií Covid-19 jste vykonával/a?

Můžete vybrat více odpovědí.

Jiná oblast - prosím uveďte:

22 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Motivace k dobrovolnické činnosti

Pokud dobrovolnickou činnost nevykonáváte přejděte, prosím, na další blok.

Otázka:

21. Jaká je Vaše motivace k dobrovolnické činnosti?

21.1. Moji přátelé nebo rodina jsou dobrovolníky, proto i já jsem dobrovolník/ce.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

21.2. Chci se setkávat a přátelit s novými lidmi.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

21.3. Je pro mě důležité pomáhat druhým lidem.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

21.4. Cítím, že mě k dobrovolnické činnosti vede má víra.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

21.5. Chci se osobnostně rozvíjet.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

21.6. Chci vrátit druhým to, co jsem dostal/a od jiných lidí.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

21.7. Dobrovolnictví je pro mě příležitost rozvíjet své pracovní zkušenosti.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

21.8. Chci se podělit o svoje vědomosti a zkušenosti.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

21.9. Chci prospěšně vyplnit svůj volný čas, který mám.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

33 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Přínosy dobrovolnické činnosti

Pokud dobrovolnickou činnost nevykonáváte přejděte, prosím, na další blok.

Otázka:

22. Jaké vnímáte přínosy dobrovolnické činnosti pro Vás?

22.1. Při dobrovolnické činnosti jsem si našel/a nové přátele.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

22.2. Uspokojuje mě, když vidím výsledky svojí dobrovolnické činnosti.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

22.3. Poskytuje mi to příležitost dělat věci, v kterých jsem dobrý/á.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

22.4. Dává mi to pocit, že nejsem sobecký/á.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

22.5. Líbí se mi to, co dělám.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

22.6. Umožňuje mi to osobní nebo profesní rozvoj.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

22.7. Díky této činnosti se cítím jako součást komunity.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

22.8. Těší mě, že jsem přispěl/a k řešení problému.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

22.9. Poskytuje mi to příležitost na odreagování se.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

22.10. Dává mi to pocit potřebnosti.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

22.11. Umožňuje mi to vylepšit si vyhlídky v rámci zaměstnání.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

22.12. Zlepšuje to moji fyzickou a/nebo psychickou kondici.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

44 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Pro ty, kdo nevykonávali formální dobrovolnickou činnost

Pokud formální dobrovolnickou činnost vykonáváte přejděte, prosím, na další blok.

Otázka:

23. Vykonávali jste formální dobrovolnickou činnost před více než 12 měsíci?

Otázka:

24. Z jakého důvodu již formální dobrovolnickou činnost nevykonáváte nebo jste ji nikdy nevykonával/a?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

25. Máte-li jiné důvody, prosím uveďte je:

56 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Preference hodnot

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k níže uvedeným hodnotám nebo vlastnostem. Nebojte se zvolit i nízkou preferenci, jestliže je pravdivá. Nikdo nebude posuzovat, čemu dáváte přednost. Zde jde o to, abyste si pravdivě odpověděli, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, co je pro Vás důležité.

Otázka:

26. Jaký je Váš postoj k níže uvedeným hodnotám

26.1. Hodnota vnitřní harmonie

26.2. Hodnota přijetí ostatními, pocit sounáležitosti

26.3. Hodnota rovné příležitosti, sociální rovnost

26.4. Hodnota svoboda

26.5. Hodnota společenské uznání

26.6. Hodnota kamarádství, přátelství

26.7. Hodnota krása v přírodě nebo umění

26.8. Hodnota úcta k rodičům a starším lidem

67 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Sociodemografické ukazatele

Otázka:

27. Váš věk

Věk uvádějte jako celé číslo. Minimální věk respondenta je 18 let a maximální 100 let.

Otázka:

28. Pohlaví

Otázka:

29. Kraj, ve kterém žijete?

Otázka:

30. Jaká je velikost obce (počet obyvatel) kde bydlíte?

Otázka:

31. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Otázka:

32. Jaké je vaše náboženské vyznání? Jste členem nějaké církve nebo náboženské společnosti?

Otázka:

33. Na jaké fakultě převážně studujete/pracujete?

Otázka:

34. Myslíte si, že Vám zkušenosti z dobrovolnické činnosti pomohly či mohou pomoci ve Vašem profesním životě?

Otázka:

35. Uvádíte či hodláte uvádět zkušenosti z dobrovolnické činnosti ve svém životopise?

78 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Podpora dobrovolnictví ze strany univerzity

Poslední oblast se týká podpory dobrovolnictví ze strany Vaší univerzity.

Otázka:

36. Měla by podle Vás univerzita podporovat dobrovolnickou činnost svých studentů a zaměstnanců?

Otázka:

37. Jakým způsobem by ji měla podporovat?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

38. V případě jiné formy podpory, prosím uveďte:

Otázka:

39. Víte o existenci Dobrovolnického centra Univerzity Palackého?

Otázka:

40. Účastnil/a jste se aktivit Dobrovolnického centra Univerzity Palackého?

Otázka:

41. Kterých aktivit jste se účastnil/a?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

42. Považujete Dobrovolnické centrum za důležitou součást univerzity?

Otázka:

43. Jaké služby byste očekával/a od Dobrovolnického centra univerzity?

Můžete vybrat více odpovědí.

43.2. V případě jiných služeb, prosím, uveďte jaké:

89 %
Nezodpovězené povinné otázky: